29. mai 2024

Kvinner søvnsjekkes ikke

Åtte ganger så mange menn som kvinner sendes til søvnutredning. Det skyldes blant annet at flere kvinner synes det er pinlig å innrømme at de snorker. – Snorking kan være underrapportert på grunn av forlegenhet eller skam, sier ResMed-direktør Rzykx Gheeraert.

Tekst og foto: Georg Mathisen

Bilde av en kvinne i sengen med en CPAP-maske som ser frustrert på masken.
Kvinner vil ha masker designet for kvinner og tilpasset sensitiv hud. (Foto: Shutterstock)

– Kvinner behandles for depresjon, insomni eller lavt stoffskifte i stedet for å bli sendt til søvnutredning, konstaterer Resmed-direktør Ann RyckxGheeraert. Hun forteller hvordan søvnapné til å begynne med så ut til å være en ren mannssykdom. Det endret seg med en amerikansk studie tidlig på 1990-tallet.

– Men fremdeles ser det ut til at flere menn har søvnapné. De fleste studiene senere tyder på at det rammer menn to til tre ganger oftere enn kvinner, forteller hun. – Ferskere studier forteller om et forhold på 2:1 for milde tilfeller, men at det øker til 8:1 for alvorlige tilfeller med AHI over 50, sier RyckxGheeraert.

Snorkeskam

Det handler blant annet om gammeldagse kjønnsroller. Kvinner rapporterer ikke om de klassiske søvnapnésymptomene.

– Dessuten nøler de med å klage på snorking. Det er et symptom som noen ser på som maskulint og ikke spesielt elegant. Snorking kan være underrapportert på grunn av forlegenhet eller skam, sier Ann RyckxGheeraert.

Feil diagnose

Nærbilde av Ryckx-Gheeraert med mikrofon på.
Ann Ryckx-Gheeraert forteller at kvinner ofte får diagnose depresjon, insomni eller lavt stoffskifte i stedet for søvnapné.

Dessuten kommer kvinner oftere alene til legen med de problemene som viser seg å være søvnapné. Menn kommer gjerne med en partner som har dratt ham med seg for å bli kvitt snorkingen. Legg så til at kvinner oftere rapporterer om problemer med å sovne om kvelden, og følgelig kan ligge våkne og irritere seg over sengenaboens snorking.

– Konsekvensen er at allmennlegen ikke mistenker søvnapné og ofte stiller feil diagnose, fastslår hun. Det er også flere forskjeller mellom kvinner og menn når de faktisk undersøkes.

For eksempel har kvinner i snitt lavere AHI, flere hypopnéer, kortere apnéer og resultater som er de samme uansett hvilken stilling de sover i.

Kvinner har også oftere UARS – det vil si pustemotstand i de øvre luftveiene som ikke er søvnapné – og mindre effektiv og mer fragmentert søvn.

CPAP «for henne»

Behandlingen av søvnapné er kjønnsnøytral, men kvinner dropper CPAPen oftere. En studie forteller at 31 prosent av kvinnene nekter å la seg behandle med CPAP, mot 14 prosent av mennene. Nok en gang handler det om at det er flaut – å vise seg frem med maske og å få merker fra stroppene.

– Vi må ikke undervurdere effekten av en maskin og en maske som er designet «for henne» eller en maske for sensitiv hud, sier Ann RyckxGheeraert.

(Publisert 26/06/22 Utg. 2 2019 https://online.flippingbook.com/view/721166/32/)