28. mai 2024

Nye anbefalinger for søvnundersøkelser

Norsk forening for søvnmedisin har laget nye anbefalinger for hvordan søvnundersøkelser skal gjennomføres. Målet er at undersøkelsene skal bli mer like.

Tekst og foto: Georg Mathisen

Bilde av Engstrøm som holder opp en brosjyre.
Morten Engstrøm har hatt med seg spesialister fra en rekke fagmedisinske foreninger i Legeforeningen på å lage de nye anbefalingene.

– Vi har prøvd å beskrive hvordan undersøkelsene bør gjøres mest mulig likt, sier Morten Engstrøm. Lederen i søvnmedisinforeningen er til daglig overlege på St. Olavs Hospital og forsker ved NTNU.

Forskjeller i dag

I dag er ikke undersøkelsene helt like fra sted til sted. Blant annet er utstyret forskjellig.

– Men vi prøver å svare dem som lurer på om de har gjort det riktig og å hjelpe dem å strekke seg i den samme retningen, sier han. – Det er særlig respirasjon og hvordan den skal tolkes i sammenheng med søvnapné som blir veldig forskjellig.

Tar tid

Problemet er at det tar veldig lang tid å gjøre gjennomgangen grundig nok til å få så sikre resultater som overhodet mulig. Skal AHI-tallet bli helt sikkert, så må legen se på både oksygenmetning og EEG. Det er ikke så fort gjort. Økonomien og legeressursene på sykehusene gjør det vanskelig: Faren er å måtte velge mellom noen få skikkelig grundige undersøkelser og mange flere som er ganske gode, men ikke perfekte.

– I gamle dager fikk folk gebiss til konfirmasjonen, omtrent. Vi kunne jo gitt dem CPAP på samme måte nå, spøker Engstrøm. – Men det er farlig å sykeliggjøre alle!

Internasjonale råd

Den norske befolkningen er tyngre enn før. Det betyr at flere får søvnapné og følgelig at det blir enda vanskeligere å sørge for sikre diagnoser til alle samtidig som ressursene er begrenset. Det nye heftet bygger stort sett på internasjonale anbefalinger, spesielt fra det amerikanske søvnakademiet AASM. Anbefalingene dreier seg om å stille diagnoser, ikke om behandling.

(Publisert 26/06/22 Utg. 2 2019 https://online.flippingbook.com/view/721166/36/)