29. mai 2024

Utfordrende å behandle søvnapné hos barn med Downs syndrom

Nesten alle barn med Downs syndrom har søvnapné. Men det er ikke så enkelt å få til god behandling med CPAP. Mange av barna vegrer seg for å ta på seg ut-styret. Hvis de greier å ha det på, så er de urolige i søvnen, de turner mye så de kan lett rive av seg masken.

Austeng som smiler mot kamera med en scene i bakgrunnen.
Marit Austeng ønsket at diagnosen søvnapné stilles snarest mulig etter fødselen, slik at CPAP og maske ville være like naturlig som dyne og kosebamse.

Tekst og foto: Marit Aschehoug

Det sier Marit Erna Austeng, Phd, ØNH-lege Rikshospitalet i Oslo. Hun har kartlagt søvnapné hos barn med Downs syndrom ved åtte års alder og sett på oppfølging og henvisning til spesialisthelsetjenesten av disse barna. Gruppen barn hadde også hørselstap og ubehandlet væskeansamling i mellomøret.

– Om diagnosen stilles tidligere, så er også muligheten for behandling bedre. Det kan forebygge utvikling av følgesykdommer, sa Austeng.

Høy forekomst

Konklusjonen hennes var at det er veldig høy forekomst av søvnapné hos barn med Downs syndrom og ingen av barna som var i åtte års alderen var henvist til søvnutredning eller var under behandling. Noe av forklaringen ligger i øret, ansiktsskjellettet og de øvre luftveiene. Hos typisk utviklede barn er forekomsten av søvnapné fra 1- 5 % og noe høyere for overvektige barn.

Symptomene er de samme som for voksne, tung pust, snorking, pustestopp, hyppige oppvåkninger og urolig søvn, kanskje med snakking i søvne, nattevandring og gråt. Diagnosen kan stilles på vanlig måte med Embletta/polysomnografi, men det viktigste er foreldrenes observasjoner av barnet mens det sover.

Ubehandlet kan søvnapnéen hos disse barna kan føre til høyt blodtrykk, diabetes, stoffskifteproblemer, overvekt, hjerte- karsykdommer og en mulig infeksjonstendens allerede i ung alder. For barna kan det også føre til hyperaktivitet, konsentrasjonsvansker, forstyrrelser i den kognitive utviklingen, skoleprestasjoner og generell livskvalitet.

Det fødes 50 – 75 barn med Downs syndrom hvert år. 10 % av disse blir over 80 år gamle. Det er lenge å leve med ubehandlet søvnapné, sa Austeng.

River av seg masken

Å behandle barn med Downs syndrom med CPAP og maske, kan ære vanskelig fordi barna sover urolig og river av seg masken. Austeng sier til Somnus at om man hadde kunnet stille diagnose søvnapné snarest mulig etter fødselen, så kunne kanskje barnet vennet seg til bruk av maske som en del av sengeritualet.

– CPAP og maske ville være like naturlig som dyne og kosebamse. Men foreldre som får et barn med Downs syndrom, har så mye annet å tenke på. Så det å bringe opp søvnapné i det hele, vil gjøre det vanskeligere.

(Publisert 18/08/22 Utg. 4 2015 https://online.flippingbook.com/view/517926666/30/)