29. mai 2024

Nytt æresmedlem og nye ansikter i styret

Årsmøtet i Søvnforeningen ble avviklet med god stemning fredag 26. april med 28 stemme- berettigede til stede. Etter vedtektsendringen i 2017, har alle medlemmer rett til å møte på årsmøtet. Søvnforeningen gir reisestøtte gradert etter reiseavstand og gir god støtte til hotellopphold på Soria Moria i Oslo.

Bilde Lehne og Ramberg med blomster i hendene.
Styret har utnevnt Alfhild Lehne fra Sarpsborg til æresmedlem i Søvnforeningen etter svært mange års utrettelig innsats for foreningen og for medlemmene. Fjorårets æresmedlem Margaret Sandøy Ramberg (t.h.) fikk gleden av å holde talen for Alfhild og overrekke blomstene.

Overskudd

Foreningens økonomiske resultat i 2018 er et overskudd på 148.746 kroner. Driftsinntektene i 2018 ble på 1.095.767 kroner. Herav var medlemskontingent 241.025 kroner, tilskudd fra BufDir 618.261 kroner og tilskudd fra FUNKIS for kurs 105.560 kroner. Det har vært overføring av midler fra Trøndelag fylkeslag på 17.500 kroner, samt inntekter fra annonser i Somnus og portoutgifter ved utsendelse av brosjyrer. Revidert regnskap og balanse, samt revisors beretning ble gjennomgått og godkjent uten kommentarer. Styrets årsberetning ble gjennomgått som en historiefortelling i tekst og bilder og ble deretter godkjent.

Lokale aktiviteter i 2018

Det ble i 2018 gjennomført en rekke lokale aktiviteter. I Bodø har man jevnlige møter. Det har vært møter i Oslo (2 møter), Bergen, Trondheim og Sarpsborg i tillegg til stand foran Stortinget, stand på Arendalsuka og Østlandske Lærerstevne. Mestringshelgen ble gjennomført i Oslo 21. og 22. april. Internasjonale møter i 2018 Europeisk Narkolepsiforening, Helsinki, Marita Bjerke Europeisk narkolepsi nettverk, Knut Bronder

Medlemmer

Antall betalende medlemmer pr 31. desember 2018 er 780. Foreningen har tre æresmedlemmer: Per Egil Hesla, Ole Schweder og Margaret Sandøy Ramberg.

Handlingsplan for 2019
Styret vil hvis mulig gjennomføre følgende aktiviteter i 2019:

 • Utarbeide en rapport 10 år etter Pandemrix-vaksinen
 • Utarbeide gode mandat og retningslinjer for arbeidsutvalgene og etablere de som mangler ■ Ha tett kontakt med foreningens fylkeskontakter
 • Arrangere mestringshelg på Soria Moria
 • Arrangere medlemsmøter i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Buskerud (Gol)/Vestfold, Telemark og Trondheim
 • Stand på Lovisenberg sykehus i Oslo
 • Stand på Tynset sykehus, Tynset
 • Østlandske lærerstevne, Oslo
 • Delta på Arendalsuka
 • Samarbeide med NevSom om nye brosjyrer om hypersomnier
 • Samarbeide med NevSom om Nordic Sleep Conference
 • Arrangere Våken hverdag på den internasjonale søvndagen
 • Følge opp søvnundervisning ved de medisinske fakultetene
 • Følge opp medlemmer med rådgivning og hjelp
 • Følge opp ventelister for søvnutredning
 • Øke foreningens økonomiske rammer ved å søke støtte flere steder
 • Arbeide videre med tre forskningsprosjekter: Ungdomsleir i Syden, systematisere data fra nevrolog Per E. Hesla og få fastleger til å ta i bruk Actiwatch som diagnoseverktøy
Bilde av møtesalen.
Årsmøtet ble avviklet med stø hånd av nestleder Knut Bronder med Marit Aschehoug som sekretær. Foreningens leder Pål Stensaas var på jobbreise i Østen og sendte lykkønskninger til årsmøtet.

Budsjett 2019 til orientering

Budsjettet for 2019 ble tatt til orientering med et inntektsanslag på 930.000 kroner og antatte kostnader på 1.003.000 kroner. Det vil gi et underskudd på 73.500 kroner.

Kontingent 2020

Kontingenten for 2020 blir uforandret 350 kr for hovedmedlemskap samt 55 kroner for familiemedlemmer i tillegg. Private støttemedlemmer betaler 500 kroner og bedrifter som ønsker støttemedlemskap, betaler fra 1500 kroner og oppover.

Styret har i 2018 bestått av:

Leder Pål Stensaas, nestleder Knut Bronder, kasserer Gunnar Kviebakk, sekretær Marit Aschehoug, styremedlem Janiche Henden, samt varamedlemmene Marita Bjerke, Torunn Figenschou og Trude Wabakken. Revisor: BDO Revisjon Valgkomité: Krister Olsen , Knut Olav Knudsen og Magne Hamsdokka (vara).

Bilde av Helgeland, Høe og Aschehoug som smiler.
Damer i farta på årsmøtet: Fra venstre Marie Helgeland, Turid Høe (nytt styremedlem) og Marit Aschehoug.

Nytt styre:

Sekretær: Marit Aschehoug Gjenvalg 2019-2021
Styremedlem: Marita Bjerke Ny 2019-2021
Styremedlem: Turid Høe Ny 2019-2021
Vararepresentant: Torunn Figenschou Gjenvalg 2019-2020
Vararepresentant: Ragnhild Storbakken Ny 2019-2020
Yararepresentant: Arild Sørensen Ny 2019-2020

Ikke på valg:
Styreleder: Pål Stensaas 2018-2020
Nestleder: Knut Bronder 2018-2020
Revisor: Myrdahl & Sveen, Støperiveien 26, 2010 Strømmen 2019-2021

Valgkomite:
Medlem: Magne Hamsdokka 2018-2020
Medlem: Krister Olsen 2019-2021
Alle ble valgt ved akklamasjon. Styret fikk fullmakt til å finne flere kandidater til valgkomiteen.

(Publisert 02/08/22 Utg. 2 2019 https://online.flippingbook.com/view/721166/8/)