2. juli 2024

Obstruktiv søvnapné – kirurgi vs medikamentell behandling

Mange pasienter misliker den medisinske behandlingen av obstruktiv søvnapné. Er det slik at behandling i form av kirurgi gir bedre resultater?

Av Terje Johannessen, professor dr. med Publisert: 16.11.2020

Misliker tiltakene

Ubehandlet obstruktiv søvnapné blant voksne er forbundet med en rekke negative effekter som økt søvnighet på dagtid, nedsatt livskvalitet, økt kardiovaskulær morbiditet og mortalitet og økt risiko for trafikkulykker. En trang eller ustabil øvre luftvei disponerer for episoder med fullstendig eller delvis reduksjon av luftstrømmen under søvn når muskeltonus i den faryngeale dilatormuskelen faller. Kontinuerlig overtrykksbehandling (CPAP) via ansiktsmaske eller apnéskinner som skyver underkjeven frem, kan minske obstruksjonen. Mange pasienter misliker disse tiltakene og minst halvparten velger å klare seg uten behandling.

Kirurgi

Kirurgi har som mål å forstørre og stabilisere den øvre luftveien og kan være et alternativ der medisinsk behandling har vært mislykket. Det er imidlertid utført få kvalitetsstudier som har sammenlignet effekten av kirurgi med annen behandling. I den aktuelle randomiserte, kontrollerte studien publisert i JAMA Network sammenlignet forskerne effekten av uvulopalatofaryngealplastikk med ordinær behandling. Den kirurgiske metoden beskrives som multilevel kirurgi, noe som innebærer en modifisert uvulopalatofaryngeal-plastikk og minimal reduksjon av tungevolum. 51 pasienter ble randomisert til hver av behandlingene, 91 pasienter fullførte studien. Det primære utfallsmålet var apné-hypopné indeks (AHI) og Epworth Sleepiness Scale (ESS). AHI var 47.9 ved starten av studien og 20.8 seks måneder etter kirurgi versus 45.3 initialt og 34.5 etter seks måneder i gruppen som fikk medisinsk behandling.

De tilsvarende tallene for ESS var 12.4 ved inklusjon og 5.3 i kirurgigruppen etter seks måneder mot 11.1 ved inklusjon og 10.5 etter seks måneder i medisingruppen. To deltakere i kirurgigruppen opplevde en alvorlig hendelse. Forfatterne konkluderer at i denne preliminære studien av pasienter med moderat til alvorlig søvnapné der medisinsk behandling ikke hadde gitt bedring, var en kombinasjon av palatal- og tunge-kirurgi bedre enn medisinsk behandling. De opererte opplevde færre apné og hypopné hendelser og søvnighet på dagtid. Flere studier behøves for å bekrefte disse funnene.

Kilde NHI.no: Norsk Helseinformatikk AS (NHI.no) er et digitalt medisinsk oppslagsverk for allmennleger uavhengig av legemiddelindustrien. NHI utgir også oppslagsverket Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) og publikumsportalen (NHI.no) i Norge.

(Publisert 17/06/22 Utg. 4 2020 https://online.flippingbook.com/view/765436/32/)