17. juni 2024

CPAP er bra for sexlivet

Få kjenner til at søvnapné kan gi ereksjonsproblemer. Samtidig sier forskning at problemene nærmest forsvinner ved riktig bruk av CPAP-maskin eller annen behandling for søvnapné. CPAP er rett og slett bra for sexlivet!

Tekst: Aina J. Rønning

Bilde av en mann og en dame som sover i sengen. Mannen har på CPAP-maske.

Menn med søvnapné har en overhyppighet av problemer med ereksjonen. Forskerne kan ikke si akkurat hva det er med søvnapné som gir disse problemene. Likevel antar at de at lavere oksygenopptak og testosteron kan være blant årsakene.

Forskningen fra 2009 og 2016 viser at mellom 63 og 69 prosent av menn med søvnapné har ereksjonsproblemer. Tilsvarende tall for kontrollgruppen er 47 % . En annen forskningsrapport fra 2016 viser at 55 % av menn med ereksjonssvikt også hadde symptomer på søvnapné. I tillegg til lavere oksygenopptak og lavt testosteron, tror forskerne at søvnmangel og tretthet i seg selv er en årsak til problemene. Alle disse tre faktorene bedres med riktig behandling, og derfor blir problemene mindre dersom du bruker pustemaskinen riktig.

Hjertesykdom og ereksjon

– Dette er noe vi også har sett i vår praksis. Vi publiserte en artikkel på sammenhengen mellom en markør og hjertesykdom og ereksjon for en stund siden, sier overlege og somnolog Harald Hrubos-Strøm ved Akershus Universitetssykehus. Han legger til at de i en annen studie har vist at markøren, såkalt troponin, også er uavhengig knyttet til alvorlighet av obstruktiv søvnapné.

– Hjelper CPAP disse pasientene? – Noen forteller om at de får bedre ereksjon og overskudd etter CPAP, men ikke alle. Men jeg forsøker alltid å informere pasientene mine om at CPAP både hjelper mot symptomer, og at den kan forebygge hjerte-karproblemer, sier Hrubos-Strøm.

Tør ikke snakke om det

Også Sverre Lehmann, førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen, erfarer at ereksjonssvikt er et problem søvnpasienter sjelden tør å ta opp.

– Det er veldig sjeldent at de tar det opp selv. Men det er klart at gruppen som har søvnproblemer ofte også har hjerte- karlidelser og diabetes, to andre sykdommer som ofte er årsak til ereksjonssvikt. Pasientgruppen er generelt trett på dagtid, og har betydelig stress rundt livssituasjonen med dårlig fungering på arbeid og fritid. Så overordnet er dette en gruppe der dette vil være et problem, sier Lehmann.

– Er det noe dere tar opp med pasientene? – Nei, ikke som fast rutine i klinikken. Husk at dette er en komplisert pasientgruppe der vi bare har mellom 20-30 minutter til rådighet for hver pasient for sykehistorie, analyse av søvnregistrering og informasjon. Det er mye å gå i gjennom på denne tiden, og dersom de ikke spør selv, så tar vi det dessverre vanligvis ikke opp, sier Lehmann.

Farlig Viagra

Når det nå er mulig å kjøpe Viagra uten resept er det en fare for at de med uoppdaget søvnsykdom vil behandle seg selv mot ereksjonssvikt. Dermed er terskelen høy for å dra til legen å finne årsaken til ereksjonssvikt som symptom på søvnapne.

– Obstruktiv søvnapné øker risikoen for hjerte-kar-sykdommer. Pasienter med etablert hjerte- karsykdom bør ikke ta Viagra, sier Hrubos-Strøm. – Advarer dere dem mot det? – Nei, vi sier ikke noe dersom de ikke tar det opp selv.

Ingen spør om råd

Pål Stensaas, leder av Søvnforeningen, har heller ikke fått spørsmål om ereksjonssvikt fra medlemmene. Han er bekymret for at mange kjøper Viagra uten resept istedenfor å gå til legen sin.

– Det er viktig at dersom man har søvnproblemer, så må man teste seg og ikke eksperimentere på egen hånd med Viagra, advarer han.

(Publisert 17/06/22 Utg. 1 2021 https://online.flippingbook.com/view/446143762/4/)