2. juli 2024

CPAP for damer eller for alle?

Vanlig CPAP fra ResMed kommer i to versjoner. En svartmaskin AirSense 10 Autoset og en hvitmaskinmed grå blomster, AirSense 10 Autoset ForHer. Mange av maskene fra ResMed kommer også i en modell for kvinner med lilla/rosa foring i stroppene. Modellen for alle har blå foring i stroppene. Men hva er forskjellene?

Tekst: Marit Aschehoug Foto: ResMed webshop

Bilde av maskene, en rosa og en blå.
Masken for kvinner: Kompakt nesemaske til CPAP-søvnapnébehandling, konstruert for å passe til alle kvinner. Rosa foring betyr at
stroppene er i størrelse small.
Masken for alle: Kompakt nesemaske til CPAP-søvnapnébehandling,
konstruert for å passe til alle. Blå foring betyr at
stroppene er medium/large i lengde

Hovedforskjellen på CPAP-ene er at ForHer maskinen setter i gang pustehjelpen på et tidligere nivå, dvs når du har grunn pust, og den venter ikke til det er helt blokkert i halsen. Kvinner puster ofte grunnere og da blir oksygenopptaket dårligere. ResMed opplyser at kvinnemodellen gir langsommere og lavere trykkstigning og trykksenkning sammenlignet med den svarte maskinen. Kvinnemodellen reduserer oppvåkning på grunn av rask trykkstigning. Den behandler apneer opp til 12 cm H2O og responderer på grunn pust og snorking opp til 20 cm H2O. Maskinen for kvinner har en grunninnstilling som gjør at den reagerer etter to apneer. Om to apneer skjer innen ett minutt, vil trykkresponsen til den andre apneen sett et grunntrykk som blir minimumstrykket for resten av den økten. Grunntrykket nullstilles etter hver behandlingsøkt.

Hvit eller svart CPAP?

Hva pasienten får utlevert fra sykehuset, varierer fra sykehus til sykehus. På Ahus har de bare den sorte maskinen som er beregnet på alle. Svaret derfra er at det blir ekstra mye byråkrati og litt dyrere om man skal operere med to forskjellige modeller av CPAP. På Gjøvik sykehus er det motsatt; alle får CPAP «for kvinner». Der ble det forklart at det er bare selve maskinen som er dekorert for kvinner og den har et «default-oppsett» for kvinner. Både den svarte og den grå har begge innstillingene. De vil uansett vurdere oppsettet individuelt og tilpasse det til hver enkelt pasient.

Bilde av Airsense 10 hvit som ser ut som en radio med skjerm: Produktomtalen av AirSense 10 Autoset forher hvit
maskin: AirSense 10 AutoSet for Her er basert på
ResMeds AutoSet-algoritme. Den reagerer på kvinnespesifikke kjennetegn for søvnapné og er skreddersydd for å innfri de spesielle søvnbehovene til kvinner.

Bilde av Airsense 10 sort maskin, som ser ut som en sort radio med skjerm. Produktomtalen av AirSense10 sort maskin:
Automatisk justering og mange funksjoner.
Opplevelsen kan bli enda bedre hvis du også bruker den
integrerte fukteren og slangen med varmetråder. Den
kan registreres på gratistjenesten myAir, slik at du kan
følge med på behandlingen.

Kan man klage?

En pasient på Ahus som er plaget nettopp med grunn pust, har klaget fordi hun ikke fikk tilbud om CPAP for kvinner. Sykehuset opplyser at det blir for dyrt.

Likestillingsombudet har sett på saken og svarer at:
Likestillings- og diskrimineringsloven forbyr diskriminering på grunn av funksjonsnedsettelse og kjønn. Forbudet gjelder på alle samfunnsområder, også i helsesektoren. Med diskriminering menes usaklig forskjellsbehandling. Det vil si at noen stilles dårligere enn andre, og at den dårlige behandlingen har sammenheng med funksjonsnedsettelse eller kjønn. Det kreves ikke at man har en bestemt diagnose for at noe skal utgjøre en funksjonsnedsettelse. Også sjeldne diagnoser er omfattet av begrepet, så lenge det ikke er snakk om en forbigående tilstand.

I noen tilfeller kan det være lovlig å forskjellsbehandle noen på grunn av funksjonsnedsettelse eller kjønn. For at slik forskjellsbehandling skal være tillatt må den være nødvendig for å oppfylle et saklig formål. Det kan heller ikke være uforholdsmessig inngripende overfor de som rammes. Det må altså foretas en konkret vurdering av om forskjellsbehandlingen er tillatt, hvor det både legges vekt på hvilket formål som ønskes oppnådd og hensynet til de som rammes.

Hvordan vurderer ombudet en slik klagesak?

Basert på opplysningene, kan dette være i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av kjønn og funksjonsnedsettelse. Kvinner stilles dermed dårligere enn menn ved at de får et dårligere tilpasset behandlingstilbud. Dette kan utgjøre en forskjellsbehandling av kvinner. Slik forskjellsbehandling er bare tillatt dersom det er nødvendig for å oppnå et saklig formål, og det ikke er uforholdsmessig inngripende overfor kvinnene som rammes.

Det vil kunne være saklig å vektlegge økonomiske hensyn. Men sykehuset må også kunne gi en faglig begrunnelse for hvorfor det er nødvendig og forholdsmessig å unnlate å tilby CPAP som er tilpasset kvinner. Dersom CPAP tilpasset kvinner er bedre for kvinnelige pasienter med søvnapné kan det argumenteres for at det bør legges større vekt på hensynet til kvinnene enn differansen i kostnader for sykehuset.

Hva kan man gjøre?

Likestillingsombudet anbefaler å be sykehuset om en skriftlig, faglig begrunnelse for hvorfor det er nødvendig og forholdsmessig å ikke tilby CPAP tilpasset kvinner. Så må saken eventuelt klages til Diskrimineringsnemnda.

Fargeforskjell på stroppene

Også noen CPAP-masker kommer i en rosa og en blå modell. Det er foret i stroppene som har forskjellig farge. På den med blå farge i stroppene, står det at den passer for alle. På den med rosa farge, står det at den er konstruert for å passe til alle kvinner. Forskjellen ligger i størrelsen på stroppene. Den med rosa farge har størrelse small. Det er viktig å vite om du kanskje har større hode og bør ha den med blå stropper. ResMed har lagt mye arbeid i å scanne forskjellige ansiktstyper og hadde spesialister på besøk i Norge for noen år siden der de samlet inn scanninger av masse ansikter. Derfor kommer maskene stort sett i small, medium og large og det er viktig at størrelsen blir riktig. Noen få finnes også i ekstra small. Det finnes maler som måler lengden fra neseryggen til haken.

Maskevalget

Masketypen som passer, vil avhenge mye av personlige behov og preferanser. Det anbefales å be ditt behandlingssted om råd, og prøve på masker i forskjellige stiler for å se hvilken som er mest behagelig. Det er viktig å velge en maske som er behagelig for å sikre regelmessig bruk.

Når du velger en maske, bør du:

  • tenke gjennom anatomien i ansiktet, ansiktshår, om du bruker briller eller er klaustrofobisk, om du liker å lese eller se på tv mens du bruke masken, osv.
  • snakke med andre maskebrukere
  • lese maskeanmeldelser på nettet
  • tenke gjennom hvilken sovestilling du foretrekker, og om du sover urolig og rører mye på deg i sengen
  • huske å velge en helmaske hvis du har tendens til å puste gjennom munnen

(Publisert 17/06/22 Utg. 4 2020 https://online.flippingbook.com/view/765436/30/)