29. mai 2024

Effekten av internettbasert kognitiv adferdsterapi for insomni

En ny studie viser at reduksjon i individuelle variasjoner av søvn førte til betydelige endringer i alvorlighetsgrad av insomni og psykiske plager ved bruk av dCBT-I (digital cognitive behavioral therapy).

Terapeutisk effekt

Disse funnene gir viktige bevis om den terapeutiske effekten av slik digital terapi og kan påvirke utviklingen av denne behandlingsformen. Forskere fra NTNU, St. Olavs Hospital, Folkehelseinstituttet, University of Virginia og University of Newcastle har i denne studien undersøkt om individuelle variasjoner av søvn ble endret med internettbasert kognitiv adferdsterapi for insomni. De undersøkte om endringen var en konsekvens av adferdsterapien på alvorlighetsgrad av insomni og psykiske plager.

Effektiv behandling

Digital kognitiv adferdsterapi for insomni er en effektiv behandling for søvnløshet. Imidlertid er det mindre kjent hva fordelene kommer av. Målet med denne studien var å teste om individuell variasjoner i søvn ble redusert med adferdsterapien, og om reduksjonen var en konsekvens av adferdsterapien på alvorlighetsgrad av søvnløshet og psykiske plager.

Konklusjon

Det ble funnet reduksjon i alvorlighetsgraden av søvnløshet og spesielt psykiske plager ved bruk av adferdsterapi. Disse funnene gir viktig bevis angående den terapeutiske virkningen av adferdsterapi og kan lede den fremtidige utviklingen av denne behandlingsmetoden.


Publisert i Sleep 04.11.2021.
Cecilie L Vestergaard, Øystein Vedaa, Melanie R. Simpson, Patrick Faaland, Daniel Vethe, Kaia Kjørstad, Knut Langsrud, Lee M. Ritterband, Børge Sivertsen, Tore C. Stiles, Jan Scott, Håvard Kallestad

(Publisert 01/06/2022 Utg. 4 2021 https://online.flippingbook.com/view/790034963/44/)