29. mai 2024

Legen din blir sakkyndig for myndighetene

Har legen mistanke om at du har en søvnsykdom, går legen fra å være din behandlende lege til å bli sakkyndig for myndighetene.

Tekst og foto: Aina Johnsen Rønning

Portrettbilde av Hjermann som sitter i en stol med et smil.
Førere med mer enn 15 pustestopp i timen fremstår med såpass høy risiko i trafikken, at tiltak må iverksettes, mener Fylkesmannen i Oslo og Viken ved Mette Kristine Hjermann.

Førerkortforskriften har en generell regel om at en sjåfør ikke skal ha en «påtrengende søvnighet på dagtid». Et spesielt helsekrav i tillegg for pasienter som etter søvnregistrering på søvnlaboratoriet har mer enn 15 pustestopp i timen. De skal avstå fra kjøring frem til eventuelt en spesialist attesterer at tilfredsstillende symptomkontroll er oppnådd og føreren følger legens råd og anbefaling er.

Er behandlingen en operasjon, må spesialisten være for eksempel en lungelege. Er behandlingen at du må bruke pustemaskin, kan fastlegen din attestere på dette.

– For det generelle helsekravet handler det om at pasienten forteller legen sin at han er årvåken på dagtid og ikke har noen problemer med søvnighet når han kjører bil. Legen skal i utgangspunktet stole på pasienten sin. Pasienten plikter å være ærlig, sier Mette Kristine Hjermann assisterende fylkeslege og fagansvarlig for førerkort hos Fylkesmannen i Oslo og Viken.

– Dette er også et tema som kan være vanskelig for legene, fordi pasienten ikke er enig i at de er trafikkfarlige selv om helsekravet ikke er oppfylt. I dette tilfelle er legene bekymret for at pasienter avstår fra søvnregistrering i frykt av å miste førerkortet. Dersom man avstår fra undersøkelser i frykt av å miste førerretten, vil legen som regel ha meldeplikt til fylkesmannen , sier Mette Kristine Hjermann.

Helsekrav

Helsedirektoratet har gitt utfyllende opplysninger og veiledning rundt helsekravene i en førerkortveileder som ligger ute på internett. Hjermann mener fører kortveilederen er tydelig på at man må ha tilfredsstillende symptomkontroll for å kjøre bil dersom man har mer enn 15 pustestopp i timen. Førere med mer enn 15 pustestopp i timen fremstår med såpass høy risiko i trafikken, at tiltak må iverksettes, mener Fylkesmannen i Oslo og Viken ved Mette Kristine Hjermann.

Samtidig står det i veilederen at AHI over 15 ikke alltid gir påtrengende søvnighet på dagtid. Det er viktig at fastlegen avklarer slik påtrengende søvnighet før tiltak eller henvisning gjøres. Nå venter man på en konkretisering fra Helsedirektoratet i førerkortveilederen om hvordan man skal forholde seg til personer med AHI over 15 som ikke oppgir noen søvnighet på dagtid. Det kan føre til at flere må gå uten sertifikat i lang tid.

Muntlig forbud

Legen er pliktig å gi såkalt «muntlig kjøreforbud» dersom legen er i tvil om helsekravet er oppfylt, eller det er muligheter for at helsekravet kan bli oppfylt i løpet av seks måneder. Dersom pasienten likevel kjører bil, havner i en trafikkulykke og det er mistanke om at han eller hun har sovnet bak rattet, kan det oppstå store problemer for vedkommende. Forsikringsselskapet kan også nekte å utbetale erstatning, eller komme med et regresskrav.

– Hva med pasienter som er avhengig av bil? Dere har en åpning for å gi et kjøreforbud med geografiske begrensinger, slik at man kan kjøre bil i nabolaget sitt. Brukes dette?

– Nesten aldri. Det er strenge føringer og en anbefaling om at vi ikke skal gi en slik dispensasjon. De som bor i nabolaget har jo også rett på trafikksikkerhet. En slik begrensning vil jo heller ikke komme frem dersom man kjører ut av landet, så det er vanskelig å praktisere, sier Mette Kristine Hjermann.

Les mer om helsekravet i førerkortforskriften nedenfor eller følg linken HER.

(Publisert 23/06/22 Utg. 3 2020 https://online.flippingbook.com/view/54480/4/)