28. mai 2024

Slik leser du av BiPAP

Bilde av skjermen på en Bipap som viser søvnrapport.
Rapport på en Bipap.

Hvis du bruker BiPAP (Noen kaller det VPAP) så er det viktig å følge med på dataene i displayet på maskinen din. BiPAP-maskinen utøver et positivt luftveistrykk under både inn- og utpusting; høyest trykk når man puster inn.

Tekst: Marit Aschehoug

BiPAP benyttes i behandling av pasienter med søvnrelatert pustebesvær. Kanskje har du en astma i tillegg til søvnapneen eller andre utfordringer som gjør at du trenger ekstra pustestøtte.

Selve maskinen ser akkurat ut som en vanlig CPAP fra ResMed og heter AirCurve 10 VAUTO. Displayet ser også likt ut, men inneholder en rekke måleenheter som man ikke ser på en vanlig CPAP.

Det kan være nyttig å vite hva de forskjellige forkortelsene står for.

Søvnrapport

Søvnrapporten viser brukstimer siste natt, hendelser pr time i gjennomsnitt, smilefjes for masken og smilefjes for fukteren. Den viser også snitt-tallene for periodene bakover. Man kan velge siste uke, siste måned osv.

Trykket er det trykket maskinen bruker i snitt for å dytte luft inn når du slutter å puste. Men BiPAP-en har også et ekspirasjonstrykk, som er det trykket maskinen bruker når du puster ut.

Lekkasje vises som smilefjes og vil bare føre til surt fjes om du lekker mer enn 24 liter i minuttet fra masken.

VT – er tidalvolum – rett og slett lungevolumet ditt, eller det volumet du puster inn uten å anstrenge deg ekstra. En ung frisk voksen har normalt et lungevolum på ca 500 ml.

RR – Respirasjons Rate er pustefrekvensen din – hvor mange ganger puster du i løpet av en time. En voksen frisk person puster mellom 12 og 20 ganger i minuttet.

MV står for Minute Ventilation og betyr hvor mye luft du puster inn per minutt.

TI står for den tiden du bruker på å trekke pusten inn.

I:E er et forholdstall mellom tiden du bruker på å puste inn og å puste ut. Hvis tallet er 1:1 så bruker du like lang tid på å puste inn som ut. Er det f.eks. 1:1,8, så bruker du lengre tid på å puste ut enn inn.

AHI er apné hypopné index. Forskjellen på en apné og en hypopné er at apné er full pustestans, mens hypopné er langsom og lav pust. Begge telles i AHI-tallet. Samlet AI er samlet antall apneer, altså helt pustestans Sentral AI er antall sentralapneer – som enkelt forklares med at hjernen glemmer å puste.

(Publisert 21/06/22 Utg. 3 2020 https://online.flippingbook.com/view/54480/8/)