28. mai 2024

Les av displayet på CPAP-en din

Det er en god vane å titte på displayet i CPAP-en din hver morgen når du skrur av maskinen og tar av deg masken. Der ligger det en rapport om hvor dan natten har vært. Det kan forklare hvorfor du er full av overskudd og er klar til å møte dagen eller hvorfor du har hodepine og har mest lyst til å sove videre.

Tekst: Marit Aschehoug

Reagerer forskjellig

De færreste sykehusene har kapasitet til å innkalle til årlig kontroll og avlesning av datakortet i maskinen din. Derfor er det viktig å holde øye med hvordan nettene forløper. Hvis antall pustestans i snitt pr time øker kraftig, så bør du kanskje kontakte sykehuset og be om en kontroll. Når du er under god behandling med CPAP-en din, så varierer ofte antall pustestans i timen mellom 0 og 5. Noen reagerer på stress, noen reagerer på alkohol, noen på varme. Vi er alle forskjellige. Men hvis antall pustestans stiger jevnt oppover mot 10-15 og holder seg der, så bør du ringe og få det sjekket.

Sjekk smilefjes

Du bør også sjekke smilefjesene i displayet. Masketilpasningen skal ha smilefjes hver morgen. Noen netter kan du ha ligget urolig og fått gult tversoversmil, men neste natt kom mer kanskje smilefjeset tilbake og alt er vel. Hvis du derimot får et surt fjes hver morgen over en periode, så kan det tyde på at masken ikke passer. Kanskje har du feil størrelse eller rett og slett feil masketype. Da er det bare å ringe søvnavdelingen på sykehuset der du ble utredet og be om en ny time. Forbered deg på ventetid.

Du skal også ha smilefjes for fukteren din hver morgen. Det kan selvsagt skje at du ikke har klikket den ordentlig på plass om kvelden, men da pleier maskinen å si fra før du slukker lyset. Hvis du får sure fjes på fukteren, bør du kontakte din nærmeste behandlingshjelpemiddelsentral for da kan det rett og slett være en teknisk feil. Oversikt over alle behandlingshjelpemiddelsentralene i Norge, finner du på nettstedet behandlingshjelpemidler.no.

Studer displayet

Ikke vær redd for å studere displayet på CPAP-en din. På den vanlige nye AirSense 10 fra ResMed som de fleste etter hvert har fått, er displayet todelt og det er et kontrollhjul til høyre. Kontrollhjulet kan vris rundt og du kan trykke i midten. De to delene i displayet er «Mine alternativer» og «Søvnrapport». Du beveger deg opp og ned mellom de to ved å dreie på hjulet. For å komme inn i det alternativet du vil sjekke, trykker du i midten på hjulet når du står i riktig posisjon.

«Mine alternativer» viser hvordan maskinen din er innstilt med rampetid, innstillinger på slangen og trykk og startfunksjon og det viktigste – hva slags maske du bruker. Det må stemme med den masken du virkelig bruker. Har du skiftet masketype fra nesemaske til helmaske, så må dette endres i maskinen din. Det greier du selv.

«Søvnrapport» sier mer om hvordan du har det mens du sover. Den viser først siste natt og hendelser pr time og smilefjes for maske og fukter. Når du blar deg nedover ved å vri på hjulet, så ser du gjennomsnittlig brukstimer pr natt, hvor mange timer maskinen er brukt. Trykket maskinen må bruke for å holde luftveiene åpne vises, det samme gjør lekkasjen og i mange tilfeller snitttallet på pustestans pr time.

Ekstra nysjerrig?

Hvis du er ekstra nysgjerrig på maskinen, så ser du på displayet mens du starter maskinen. Da ser du hvordan maskinen kjører i gang, hvordan den er innstilt på trykk. Hva gjør du hvis det kommer merkelige bråkelyder fra CPAP-en? Eller at den ikke vil starte? Sjekk at stikkontakten står i. Hvis ikke det hjelper, ringer du behandlingshjelpemiddelsentralen i kontortiden. CPAP regnes ikke som et livstruende viktig hjelpemiddel, så du kan ikke regne med å få låne maskin på legevakten eller ditt nærmeste sykehus hvis dette skjer en fredag kveld. Et råd kan være å sove sittende slik at du holder luftveiene mest mulig åpne.

Les av CPAP AirSense 10 fra ResMed:
Les saken videre nedenfor eller trykk linken HER for å lære hvordan man leser av CPAP AirSense 10 fra ResMed.

(Publisert 23/06/22 Utg. 3 2020 https://online.flippingbook.com/view/54480/8/)