28. mai 2024

Sliter med 24-timersdøgnet

De klarer ikke å justere kroppen til en 24 timers døgnrytme. Non24-pasientene har en kropp som lever etter døgn på 25 timer, og enkelte ganger også døgn som varer 36 eller 72 timer.

Tekst og foto: Georg Mathisen

25-timersdøgn

Portrettbilde av Pallesen som ser inn i kamera med alvorlig blikk.
Den indre døgnrytmen blir ikke justert, forklarer Ståle Pallesen om Non24 – dem som lider av frittløpende døgnrytme og ikke klarer å til passe seg 24-timersdøgnet. (Arkivfoto)

– Det typiske er en 25-timersrytme. At du står opp og legger deg en time senere for hvert døgn, forteller professor Ståle Pallesen på Universitetet i Bergen.

– Problemet er at den indre døgnrytmen, den klokken som trenger en justering hver eneste dag til en 24-timersrytme og der dagslys helt klart er den viktigste faktoren, ikke blir justert.

Pallesen vet ikke hvor mange som lider av Non24 i Norge. Men han konstaterer at det er relativt sjeldent sammenlignet med andre døgnrytmeforstyrrelser. Forsinket søvnfasesyndrom og skiftarbeidslidelse er de vanligste forstyrrelsene. Noen blinde rammes av Non24. Når de ikke kan bruke lyset for å regulere døgnrytmen, kan de fort utvikle døgnrytmesyndromet.

– Og personer som av en eller annen grunn ikke blir utsatt for tidsgivere. De som i veldig liten grad blir eksponert for dagslys, ikke har rutiner, ikke har faste holdepunkter i tilværelsen, ikke har faste tider for når de spiser og når de står opp, forklarer Pallesen.

Våkne i to døgn

Han viser til at de fleste mennesker egentlig har en indre døgnrytme som er lenger enn 24 timer:
– Hadde du eller jeg blitt sperret inne i en bunker uten klokker og lys, ville vi utviklet en tilsvarende rytme. Det er sannsynligvis ikke noe galt med døgnrytmen til disse personene. Det er at de ikke klarer å få justert rytmen sin. Andre gjør det hver dag, sier han. Da er dagslys det viktigste hjelpemiddelet, sammen med det å stå opp, spise, være i fysisk aktivitet og være sammen med folk.

– Jeg har også støtt på pasienter som kan være våkne i et døgn i strekk og så sove i tolv timer. De kan også være våkne i to døgn og sove nesten 24 timer, sier Ståle Pallesen.

– Om dette er atferd som kan reguleres ved at de hadde gått og lagt seg på et tidligere tidspunkt eller om det er en biologisk rytmeforstyrrelse, er vanskelig å si, sier han.

Støttegruppe

Støttegruppen for Non24-pasienter på Facebook har snaue 1500 medlemmer på verdensbasis. «Sightednon24», som handler om pasienter som ikke er blinde, er også på plass på Instagram, Facebook, Twitter og Pinterest.

(Publisert 20/06/22 Utg. 4 2020 https://online.flippingbook.com/view/765436/10/)