28. mai 2024

Tilfeldigheter avgjør førerkort

Rene AHI-tall kan avgjøre om du mister førerkortet. Om du faktisk er trøtt, har lite å si. Legene sliter med førerkortene. – Særdeles forvirrende, sier søvnekspert Harald Hrubos-Strøm.

Tekst og foto: Georg Mathisen

En lege som peker på en CPAP-maske.
De som mister førerkortet, skal prioriteres og få CPAP eller skinne raskt. Men legene behandler ikke søvnapné-pasienter likt.
(Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

Han er søvnlegen som selv er blant de 15 prosentene av befolkningen som har sovnet bak rattet. Da han kjørte hjem fra militærøvelse som 18-åring.

– Det er veldig mye annet enn søvnapné som gjør at folk sovner bak rattet, sier Hrubos-Strøm.

Regelkritisk

På det årlige ResMed-seminaret fortalte han om erfaringene med søvnapné etter et år med nye helsekrav til førerkort. Og han var ikke nådig mot det han mener at er et forvirrende og uklart regelverk.

– Når pasienten har AHI over 15 og samtidig søvnighet, skal legene gi muntlig kjøreforbud, meddele det skriftlig og dokumentere det i journalen. Så får pasienten CPAP eller skinne så fort som mulig, så skal det tas stilling til effekt ved første kontroll, og så skal fastlege meddeles at pasienten oppfyller kravet til førerkort. Det er fastlegen som skriver attest, forklarer Harald HrubosStrøm.

Forskriften berører først og fremst dem som får førerkort for første gang eller som fornyer det på grunn av alder eller fordi de har førerkort i klasse C, D eller E. Men også pasienter der legen mistenker at helsekravene ikke oppfylles.

15 pustestopp

– Før forskriftene kom, har det vært leger som ikke har tatt førerkortet fra pasientene selv om de har sovnet på veien, sier han. Problemet er at grensen går ved 15 pustestopp i timen, helt uten hensyn til om du faktisk er trøtt.

– Jeg har skrevet utallige ganger for å få inn søvnighet i forskriften. Av juridiske grunner er ikke det mulig, selv om det er omtalt veldig mye i forklaringen. Det fører til at leger begynner å gi muntlig kjøreforbud med en AHI på 15 uten å ta stilling til søvnighet, forteller Hrubos-Strøm.

Hrubos-Strøm som holder foredrag.
Harald Hrubos-Strøm er kritisk til at førerkortreglene ikke tar hensyn til om pasientene faktisk er trøtte.

– Ubrukelige tester

Det finnes pasienter med 40 pustestopp i timen som utmerket godt kan styres utenom «attestløpet», der de må ha ny legeattest hvert år for å få fortsette å kjøre bil. Det eneste som skal til, er at legen journalfører helt klart at søvnigheten ikke er noe problem. AHI henger ikke direkte sammen med søvnighet, sier han. Problemet er at alle andre tester egentlig er ubrukelige for å vurdere om pasienten er søvnig, mener han. Enten bygger de på spørreskjema som pasienten kan svare feil på, eller de måler ikke under de riktige forholdene.

– Nøkkelbudskapet mitt er at førerkortforskriften tvinger alle leger til å journalføre at de har tatt stilling til søvnighet. Men jeg har hørt kolleger bruker sjablong og gir forbud hvis pasienten har 15 pustestopp, forteller Harald Hrubos-Strøm.

(Publisert 11/08/22 Utg. 4 2017 https://online.flippingbook.com/view/935544/14/)