2. juli 2024

Tomme for masker med magnetklips

Philips venter fremdeles på CPAP-masker med magnetklips. Akkurat nå kan ikke produsenten levere.

Philips har kassert maskene med magnetklips og lager nye med ny bruksanvisning. – Vi avventer informasjon om når maskene slippes igjen. Det gjøres trolig i tur og orden ut fra hvor stor etterspørsel det er etter de forskjellige maskene, sier kundeansvarlig Jonny Eriksson.

Påvirket pacemaker

Det var i september at Philips gikk ut med advarsel mot å bruke masker med magnet sammen med hjertestartere og implantater. Da hadde det kommet 14 rapporter om at maskene hadde påvirket medisinske enheter, blant annet at de hadde ført til feil på pacemakere. Det var ikke noe nytt at de magnetiske klipsene som holder masken på plass, kan påvirke alt fra tannproteser og CI-implantater til hjertestartere og pacemakere. Men nå ble sikkerhetsavstanden økt fra 5 til 15 centimeter. Eller helt nøyaktig: Seks tommer, eller 15,24 centimeter.

– Personalet på sykehus har vært klar over dette og stort sett sørget for ikke å prøve ut masker med magneter til pasienter med implantat. Men dette er noe som private forbrukere kanskje ikke har tenkt på, sier Eriksson.

Kasserte magnetmasker

Sikkerhetsmeldingen første til at Philips kasserte alle maskene med magnet og den tidligere bruksanvisningen. De som allerede er produsert, er blokkert for salg. Nå skal det produseres nye masker med magneter, med ny bruksanvisning, for at det ikke skal være tvil om at både helsepersonell og brukere får riktig informasjon. Philips har også gått ut med informasjon om hvilke masker som kan erstatte de magnetiske.

Eriksson kan ikke si nøyaktig hvor mange masker som er kassert, men forteller at det er snakk om store volumer. – Vi holder på med jobben med å oppdatere bruksanvisningene, og vi håper å få informasjon i løpet av kort tid om når de er klare og godkjente, sier han.

Resmed informerer

Resmed, som er den største leverandøren til norske CPAP-brukere og helsevesenet, fortsetter å produsere og selge masker med magnetklips som tidligere. – Vi har laget en egen informasjonsside på nettet der vi svarer på spørsmål rundt magnetklips, forteller produktekspert Marie Garfjeld.

På siden står det klart at alle Resmed-masker er trygge når de brukes i samsvar med bruksanvisningen. Men i lys av sikkerhetsmeldingen fra Philips ser også Resmed på maskene sine og merkingen av dem, for å se om det trengs endringer i opplæringen av både helsepersonell og brukere.

Informasjon fra Philips om magnetklips

Masker med magnetklips er kassert, og Philips vet ikke ennå når de er tilbake på markedet. (Illustrasjonsfoto, maskemodellen på bildet er tilfeldig valg). Foto: Shutterstock

Tekst: Georg Mathisen