28. mai 2024

Rengjøring av maske og maskin

Det er mye diskusjon om hvordan man skal gjøre ren maske og maskin og hvor ofte. Noen kjøper ozonrenseutstyr på nett. Da kan det være greit å følge de rådene produsenten av maskin og masker gir og at de advarer mot ozonrensing. Da virker ikke garantien på utstyr. Og utstyret har vi bare lånt av helsevesenet. Vi eier det ikke.

Tekst: Marit Aschehoug Foto: Produktfoto ResMed

Bilde av et fuktekammer.

Gode rengjøringsrutiner gjør at utstyret holder seg lenger og ikke minst at du får et bedre behandlingsresultat. Husk alltid rent vann i fukteren hver dag og er du et sted der vannet ikke er rent, så kok det eller kjøp flaske vann.

Hvor ofte bør jeg vaske?

Masken og fuktekammeret hver dag og slangen henges opp for lufting. Hver uke vasker du stroppene og slangen. Produsenten anbefaler et mildt oppvaskmiddel. Noen tåler ikke lukter, da kan det være greit å finne et vaskemiddel uten parfyme og lukt.

Dette gjør du hver dag

Demonter maskekomponentene for siktig. Hvis du bruker en nesepute maske, bør du demontere putene fra rammen. Bløtlegg og håndvask de separerte maskekomponentene grun dig (unntatt hodestropp og myke omslag) ved å gni den forsiktig i varmt vann (ca. 30 °C) med mildt oppvaskmiddel. Ansiktsfett og -olje må fjernes fra puten etter bruk for å sikre best mulig maskeforsegling. Dette gjelder ikke for AirTouch F20. Bruk en myk børste til å rengjøre ventilen eller roterende deler som kneleddet, svivelringen eller kuleleddet som må rengjøres.

Kontroller hver komponent og vask om nødvendig på nytt til du ser at komponentene er rene. Skyll alle komponentene godt i rent vann og la dem lufttørke, men unngå direkte sollys. Monter masken når alle komponenter, inkludert ventilen, er tørre. Du kan også bruke våtservietter for rengjøring av CPAP-masker, som er særlig praktisk spesielt når du er på farten. Disse serviettene i 100 % bomull er en hurtig, enkel og praktisk måte å rengjøre masken på.

Dette gjør du hver uke

Håndvask hodestroppen, inkludert de myke omslagene hvis disse utgjør del av masken. Skyll godt, klem hodestroppen for å fjerne overskytende vann, og la luft tørke. Unngå direkte sollys. Merk at hodestroppen kan vaskes uten å bli demontert, og at fargestoffet i hodestroppen kan farge litt av under den første vasken. Hvis en komponent fortsatt er uren etter rengjøring, eller hvis du merker synlig forringelse av en systemkomponent (krakelering, misfarging, revner, osv.), må du bytte komponenten.

Rengjøring fuktekammer

Bilde av stopper til CPAP.

Hver dag: Generelt bør du vaske og skylle vannbeholderen hver dag i varmt vann, med et mildt vaskemiddel, og deretter skylle den grundig med rent vann og la den tørke beskyttet mot direkte sollys.

Hver uke: Vask fukterdelene og luftslangen i varmt vann med et mildt vaskemiddel. Skyll dem grundig i rent vann og la dem tørke beskyttet mot direkte sollys.

Hver måned: Da bør du inspisere vannbeholderen for slitasje og forringelse og bytte vannbeholderen hvis en komponent er sprukket, ugjennomsiktig eller bulkete.

Ikke bruk noe av følgende til å rengjøre fukteren siden disse løsningene kan forårsake skade og redusere produktets levetid:
– Lut-, klor-, alkohol- eller ammoniakkbaserte løsninger
– Fuktighetsgivende, bakteriehemmende eller glyserinbaserte såper
– Bløtgjørings- og ikke-godkjente avflakingsmidler

Merk at det demonterte beholderlokket, platen og sokkelen også kan vaskes i en oppvaskmaskin på skånsom syklus eller glassyklus (kun øverste hylle). Hvis du ser hvite pulversedimenter i vannbeholderen, kan du rengjøre disse ved bruk av en løsning med én del husholdningseddik til 10 deler vann.

Hvor ofte bør jeg vaske slangen?

Bilde av en slange til CPAP.
Slangen henges opp til lufting hver morgen når du tar av masken. Den vaskes en gang i uken.

Generelt bør du hver dag koble fra luftslangen ved å trekke i fingergrepene på mansjetten mot masken. Heng slangen på et rent, tørt sted til neste gang den skal brukes.
– Heng ikke luftslangen i direkte sollys, da dette kan føre til at slangen over tid blir hard og sprekker.
– Luftslangen må ikke vaskes i vaskemaskin eller oppvaskmaskin.

Hver uke bør du fjerne luftslangen fra behandlingsapparatet og masken ved å dra i fingergrepene på mansjetten, og vask deretter luftslangen i varmt vann ved hjelp av mildt vaskemiddel. Skyll slangen godt, og la den lufttørke. Unngå direkte sollys og/eller varme. Koble luftslangen til luftuttaket og masken igjen neste gang du bruker apparatet.

Vask av maskinen

Tørk av utsiden av apparatet med en tørr klut. Husk å sjekke filteret regelmessig og skifte det ut. Det skal ikke vaskes, det skal skiftes. Reservedeler? Alle ResMeds maskekomponenter, inkludert maskeputer og nye maskesystemer, kan kjøpes separat. Du kan kjøpe komplette masker eller reservedeler til masken i nettbutikken eller via forhandlere.

(Publisert 02/06/22 Utg. 3 2021 https://online.flippingbook.com/view/484767151/22/)