28. mai 2024

Åtte av ti pasienter med hjertesvikt har søvnapné

80 % av pasientene som ble innlagt med hjertesvikt på Lovisenberg, hadde søvnapné. 48 % av disse hadde alvorlig søvnapné. Overvektige pasienter med hjertesvikt er spesielt utsatt.

Tekst og foto: Marit Aschehoug

Herrscher som holder presentasjon.
Tobias Herrscher på Lovisenberg foreleste om sin ferske doktorgrad på søvnapné og hjertesvikt.

Hjertesviktpasienter har høy dødelighet og sliter ofte med dårlig form. Fortsatt er det altfor få pasienter med hjertesvikt som undersøkes om det i tillegg kan foreligge søvnapné. Kardiolog Tobias Herrscher på Lovisenberg i Oslo la frem konklusjonene i sin doktorgrad fra juni i år om sammenhengen mellom søvnapné og hjertesykdommer og dødelighet.

Bør utredes

– Mange pasienter med søvnapné har ved diagnosetidspunktet høyt blodtrykk, forhøyet blodsukker og til og med forandringer i hjertet som de ikke er klar over. Derfor er det viktig at alle pasienter med søvnapné utredes og behandles tidlig for hjertekarsykdommer for å minske risiko for hjerteinfarkt og hjerneslag. Pasienter som ble lagt inn med kronisk hjertesvikt med akutt forverring ble undersøkt. 80 % hadde søvnapné. De som ikke ble behandlet for søvnapnéen, der økte dødeligheten etter 2-3 år. De som fikk behandling for søvnapnéen greide seg mye bedre.

Konklusjonen er at av pasienter med hjertesvikt og søvnapné, så er det stor forskjell på dødelighet mellom de som får behandling for søvnapnéen og de som ikke får/vil ha det.

Atrieflimmer

Herscher fortalte at de også har sett på sammenhengen mellom atrieflimmer og søvnapné. I en australsk undersøkelse viser det seg at 2 av 3 pasienter med atrieflimmer også har søvnapné. Jo større atriebelastning, jo mer alvorlig søvnapné. Normalt forsøker man å fjerne hjerteflimmeret med elektrosjokk eller andre metoder. I gruppen pasienter med flimmer og søvnapné, fikk de med ubehandlet søvnapné tilbake hjerteflimmeret.

– Det hjelper ikke å behandle hjerteflimmeret uten å sjekke om pasienten har søvnapné og behandle den også. CPAP hjelper på å holde på sinusrytmen.

Har du hjertesvikt og en BMI på over 30, er det høyst trolig at du også har søvnapné.

(Publisert 18/08/22 Utg. 4 2015 https://online.flippingbook.com/view/517926666/30/)