17. juni 2024

Fastlege satser på søvnhjelp

– Får du ikke sove? Jeg kan hjelpe deg, skriver Even Mork på den ferske hjemmesiden sin. Han er fastlege, men nå har han startet Søvnhjelp.

Det er hjelp på trinnet mellom fastlegen og søvnspesialisten. – Vi fastlegene skal være sånn passelig flinke på alt, men vi blir aldri kjempeflinke i noe, sier Even Mork.

Slappe og slitne

– Alle vi fastleger har veldig mange pasienter som er slappe og slitne. Pasientene mine kommer ikke til meg og sier at de sliter med søvn – de sier at de er slappe og slitne, og dem har jeg tre til fem av hver dag, forteller han. De aller fleste tror selv at det kan ha noe med vitaminmangel å gjøre. Det har det ikke.

– Sånn som jeg forholder meg til slappogsliten-pasientene som alle vi fastleger møter hver dag, er at utredningen starter med blodprøver. Hvis de er normale, tar vi en klinisk undersøkelse, og så vil jeg gjerne høre om konflikter og stress. I den samtalen begynte jeg å utforske litt mer søvn og spørre mer om det, og da fikk jeg mye napp, forteller han om erfaringene sine. – Da jeg begynte å spørre folk om hvordan de sover, hva de føler, når de legger seg og når de står opp, fant jeg veldig ofte noe som vi kunne se videre på som en forklaring til slappogsliten, sier han.

Pillealternativ

Mork understreker hele tiden at han ikke er spesialist på søvn, og han vil ikke bli fremstilt som ekspert. Han trekker også frem at da han studerte medisin, lærte han knapt noe som helst om utredning av søvn og søvnbehandling. – Da jeg klarte å identifisere disse pasientene hvor jeg trodde det handlet om søvn, ble det neste å spørre hva jeg kan gjøre med det. Det var jo fint lite. Det verktøyet jeg hadde i min verktøykasse i starten, var innsovningstabletter. Reseptblokk. Det kunne være riktig, men ofte er det ikke det jeg ønsker eller pasienten trenger. Her må vi lære oss noen alternativer, sier han.

Det er dét han har gjort nå. Før han lanserte hjemmesiden sin, Søvnhjelp, brukte han halvannet til to år til å lære mer om faget: Hvordan utrede søvnvansker, hvordan skille tingene fra hverandre og hvordan behandle de vanligste. Østmarka i Trondheim har et solid søvnmiljø, og der har han hospitert. – Så begynte jeg å prøve ut på listepasientene mine. Jeg ser at her går det an å gjøre ganske mye. Det er fantastisk å kunne ha alternativ til reseptblokka, sier han.

Insomni og døgnrytme

Apnépasientene får han ikke gjort annet med enn å henvise videre. Insomni og døgnrytmeforstyrrelser, derimot, kan han arbeide med. Han arvet en lampe for lysbehandling etter faren sin. – Jeg begynte å bruke den litt på ungdommene med typisk rytmeforstyrrelse. Det lyktes ganske godt. Det å kunne hjelpe en ungdom som er blitt skolevegrende og har fått masse fravær. Hele familien fortviler. Så gir du dem en protokoll og en lyslampe, og etter fjorten dager er livet mye bedre, beskriver han.

Ellers tilbyr han kognitiv adferdsterapi, søvnhygieniske råd, avspenningsteknikker og opplæring i blåblokkerende briller. Han tilbyr også hjelp til å trappe ned på bruken av vanedannende sovemedisiner.

Flinke til å sortere

Kjepphesten til søvnhjelper Mork er at søvnvansker må utredes skikkelig. Han ser mange slags råd på nettet, men ingen som stiller de sentrale spørsmålene: Hvorfor sover du dårlig, og hva slags søvnlidelse er det du har? Der mener han at fastlegen har en fordel. – Vi er veldig drillet på å sortere. Det er vi de beste på; det gjør vi 15–20 ganger hver eneste dag. I motsetning til spesialisten, som får pasienten etter at det allerede er filtrert i ett ledd. Vi må nøste og være detektiv sammen med pasienten. Da kan vi ha den brede vurderingen i starten der vi sammen prøver å nøste i hva som kan være årsaken til at du sover så dårlig, forklarer han.

Lenge å vente

Utfordringen er å følge opp videre. Det er derfor han har funnet ut at han må lage et tilbud utenom fastlegestillingen. Pasienter som ikke er på listen hans, kan henvende seg til Bergen søvnsenter, eller de kan få et års ventetid på Østmarka. – Disse pasientene fortjener et bedre tilbud enn som så. Derfor tenkte jeg at jeg kunne prøve å lage noe selv. Jeg har kapasitet hvis pasienter har lyst til å komme til meg. Tanken er å lage et sted der de kan få én-til-én-vurdering og utredning. Det er for dem som har prøvd alle søvnhygieniske råd og ikke kommer i mål med dem, sier han.

Mork understreker at selv om pasientene må betale og ikke kommer inn under noe frikortsystem, så gjør han ikke dette for å tjene penger. Hadde dét vært målet, kunne han heller ha tatt på seg ekstra legevakt. – Det er helt åpenbart ting innenfor det søvnmedisinske feltet som jeg ikke skal holde på med. Men de aller fleste søvnvanskene er ting som kan håndteres. De store gruppene er insomni og rytmeforstyrrelser, men man må skape rammene for det. Da trengs det litt mer tid enn en vanlig fastlegetime, sier Even Mork.

Her kan du lese mer om Even Mork

En lysterapilampe er et viktig hjelpemiddel for Even Mork. Han er glad for å kunne tilby et alternativ til reseptblokka til dem som er slitne, slappe og søvnløse.

Tekst og foto: Georg Mathisen