28. mai 2024

Fikk ikke diagnose

Narkolepsi og søvnapné er hypersomniens søskenpar – men diagnosene er fortsatt betydelig underdiagnostisert.

Bilde av en mann som ligger på ryggen i sengen som sover med åpen munn.
På 1980-tallet regnet søvnekspertene med at bare 500 til 1000 pasienter i hele Norge hadde søvnapné.

Legene kjente ikke til sykdommen

sort-hvitt bilde av Mork som sitter ved en pult i dress mens han ser inn i kamera.
Daværende helsedirektør Torbjørn Mork mente at narkolepsi var en sjelden sykdom.

Det er ikke noen ny påstand. Tvert imot er det tittel på en artikkel som nevrolog Harald Schrader skrev i Tidsskrift for den norske lægeforening i 1984.

Den gangen regnet Schrader med at det var nærmere 4000 pasienter med narkolepsi i Norge. Han regnet ut at rundt 350 hadde fått diagnosen.

Legene kjente ikke sykdommen, og helt til topps i helsevesenet hevdet daværende helsedirektør Torbjørn Mork at sykdommen var sjelden.

Grov apné-bom

Etter at den norske narkolepsipasientforeningen Somnus sendte ut informasjon til 3000 privatpraktiserende leger i februar 1983, fikk en rekke nye pasienter diagnosen. Det støtter opp om antagelsen om underdiagnostisering, ifølge Schrader.

I den samme artikkelen regnet han med at 500 til 1000 pasienter hadde søvnapnoe, som det ble stavet den gangen, i Norge. I dag varierer anslaget fra 100 til 1000 ganger mer enn det som Schrader hadde den gangen.

15 års ventetid

Allerede i 1979 skrev Karl-Olov Fagerström og Hans-Olof Lisper i Läkartidningen i Sverige om hvordan det tok i gjennomsnitt 15 år å få en narkolepsidiagnose. Artikkelen er et av de aller eldste dokumentene i arkivet til Søvnforeningen, som ikke ble stiftet før året etter. I 1987 skrev nevrolog Khalil Kayed om søvnapné i Tidsskrift for den norske lægeforening.

– I Norge kan søvnapnésyndromet bare utredes adekvat i noen av våre store byer, og kapasiteten bør økes betraktelig i fremtiden. Medisinske og kirurgiske behandlinger lykkes bare hos en del av søvnapnépasientene. For bedre behandlingsresultater kreves bedre diagnostiske metoder og bedre behandlingsmetoder, fastslo Kayed.

(Publisert 21/06/22 Utg. 3 2020 https://online.flippingbook.com/view/54480/22/)