28. mai 2024

Fire av fem får ikke erstatning

Så langt har bare hver femte som krever erstatning etter Pandemrix-vaksinen, fått medhold.

Tekst: Georg Mathisen

Illustrasjonsbilde av vaksine-beholdere.
De fleste som har fått narkolepsi, har fått det av andre grunner enn Pandemrix, ifølge Norsk pasient skadeerstatning.

78 barn og ungdommer og 30 voksne har fått til sammen 198 millioner kroner. Det er resultatet så langt av søknadene om erstatning etter skader og sykdom som følge av Pandemrixvaksinen mot svineinfluensa. 537 av de 632 sakene som er kommet inn, er ferdig behandlet.

– Vi har gitt medhold i 108 saker, avslag i 394 saker, 35 saker er henlagt eller avvist, og 95 saker er fortsatt under arbeid, forteller kommunikasjonsdirektør Øydis Ulrikke Castberg i Norsk pasientskadeerstatning. Tre av fire saker som er behandlet så langt, har altså endt med avslag. Det skyldes at NPE mener at det kan være noe annet enn vaksinen som har forårsaket sykdommen.

– For å ha rett til erstatning etter vaksineringen må det ikke finnes andre, mer sannsynlige årsaker til skaden eller sykdommen. Vi gjør en individuell og grundig vurdering i hver enkelt sak. I sakene der vi har gitt avslag, mener vi at det er andre, mer sannsynlige årsaker til plagene, sier Castberg til Somnus.

Taper ikke nok

I de 35 sakene som er henlagt eller avvist, er det stort sett snakk om at det økonomiske tapet ikke er stort nok. Den som skal få erstatning, må enten lide et økonomisk tap på over 5000 kroner eller ha et varig men som innebærer mer enn 15 prosent uførhet.

– Forskning viser at det er en økt forekomst av narkolepsi hos barn og unge som har fått Pandemrix-vaksinen. Denne økte forekomsten er ikke like tydelig hos den voksne befolkningen, men også blant voksne er det noen som har fått erstatning fordi de har fått narkolepsi etter vaksineringen. Vi gjør en grundig og individuell vurdering i hver enkelt sak. Vilkårene som må oppfylles for å få erstatning, er like både for barn og voksne, forklarer Øydis Ulrikke Castberg.

(Publisert 19/08/22 Utg. 3 2015 https://online.flippingbook.com/view/517199943/42/)