3. juli 2024

Garantien gjelder ikke ved ozon-rensing

Enkelte pasienter velger å rengjøre og/eller desinfisere utstyret på andre måter enn den anbefalte. Med den økte bruken av ozonapparater har ResMed observert at langvarig og gjentatt bruk av et ozonapparat kan føre til interne skader på et ResMed-apparat.

Tekst: Marit Aschehoug

Potensiell skade

Bilde av en CPAP-renser.

Medvirkning for salg av ResMedprodukter fra og med 1. februar 2020 vil ResMeds begrensede garanti ikke gjelde skade på ResMed-produkter som skyldes bruk av ozonapparater.

ResMed tar ikke stilling til hvorvidt man bør bruke ozonapparater. Det er opp til hver enkelt pasient å veie fordelene ved å bruke et ozonapparat mot sannsynligheten for potensiell skade på ResMed-utstyret.

Hvis du har flere spørsmål, kan du gjerne kontakte produsenten av ozonapparatet du for tiden bruker. Kontakt legen din hvis du trenger medisinsk rådgivning.

Hvor ofte bør jeg ha en ny maske?

Som alle klesplagg eller tilbehør blir masken, særlig den myke putedelen, slitt over tid. En gammel maske har større sannsynlighet for å lekke. Mens en gammel hodestropp kan bli mindre elastisk og begynne å stramme for mye eller bli slakk og bli ubehagelig. Med en maske som er i god stand, opplever du behagelig, effektiv behandling. Levetiden til en maskepute avhenger av forskjellige faktorer. F.eks. hvor mye du bruker masken, hudtype (tørr, fettete, osv.), og hvor ofte du rengjør den.

Siden intervallet for bytte av maske er unikt for deg og din masketype, anbefaler vi på det sterkeste å inspisere masken i samsvar med rengjørings- og vedlikeholdsrutinen i maskens brukerveiledning. Den inneholder retningslinjer for å hjelpe deg å inspisere, vurdere og bytte forsyninger. Det normale er at du skifter maske en gang i året samtidig som du skifter slange og får flere filter. Dette får du ved å henvende deg til din nærmeste behandlingshjelpemiddelsentral. Det har du krav på. Men da får du samme maske som du fikk sist. Den finner du her: www.behandlingshjelpemidler.no Et godt råd er å ikke kaste hverken masken eller slangen hvis de ikke er ødelagt. Det kan være kjekt å ha liggende i en nødssituasjon.

Advarsel:

For AirTouch-maskepute (de med minneskum inntil huden): Siden AirTouch-maskeputen er en forbrukspute, anbefales det å bytte maskepute hver måned. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen for AirTouch.

Hvordan vet jeg om masken må skiftes oftere?

Hvis du ser krakelering, misfarging, revner, skade på masken osv, bør du ringe snarest til behandlingshjelpemiddelsentralen din og be om en ny. Det samme gjelder om ventilen er skadet, forvrengt eller opprevet, da bør du bytte kneleddet. Masken skal ikke brukes hvis ventilen er skadet, siden den da ikke kan utføre sikkerhetsfunksjonen. Generelt kan det være på tide å bytte masken eller noen av komponentene ut hvis du må stramme stroppene svært ofte, eller at masken føles stiv, i stedet for myk og ettergivende. En maske som er i orden er glatt og gjennomsiktig også etter at den er vasket.

Hvor lenge varer en CPAP?

Fem år sier både Philips og ResMed. Jan Olav Simble, nordisk teknisk sjef i Resmed, forteller om en design levetid på fem år på maskinen. – Det vi legger i «design life», er en vedlikeholdsfri periode der det ikke er noe du trenger å gjøre med maskinen, forteller han.

– Du bytter selvfølgelig filter, men det er ingen slitekomponenter som må byttes. Resmed-maskinene har også en sperre på turbinene som sier fra når de går over timetallet sitt. Men det timetallet tilsier i hvert fall ti års bruk. Simble understreker at det er forskjellig fra sykehus til sykehus og fra pasient til pasient hvor lenge en CPAP brukes. Jeg tviler på at noen av maskinene er så lenge ute hos bruker som ti år, sa Simble til Somnus i 2019.

(Publisert 02/06/22 Utg. 3 2021 https://online.flippingbook.com/view/484767151/24/)