28. mai 2024

Ofte stilte spørsmål om søvnapné

Noen spørsmål om søvnapné går igjen og igjen fra nye søvnapnépasienter. Det kan være greit å få svarene. Seksjonsoverlege Sverre Lehmann ved Haukeland universitetssjukehus svarer.

Noen klager over heshet og sår hals. Kan det ha noen sammenheng med bruk av CPAP?

– Mange er tørre og såre i munn og hals før de begynner med CPAP på grunn av snorking med vibrerende løsvev i svelget, forteller Lehmann.

– Munnpusting gir tørrhet fordi luften som trekkes inn ikke varmes opp og fuktes av neseslimhinnen på vei ned. CPAP-behandling kan også gi heshet og sår hals, mest hos de som ikke bruker luftfukter på utstyret, sier han.

Tørre slimhinner og skorpedannelser i nesen – skyldes det også CPAP?

– Tørr luft under trykk fra CPAP kan gi disse plagene. Da er luftfukter behandlingen.

Gir sentralapneer samme symptomer som ubehandlet obstruktiv søvnapné?

– Sentral søvnapné kan opptre uten kjent årsak men også som følge av hjertesykdom eller sykdom i sentralnervesystemet. Har pasienten hjerteeller nervesykdom vil symptombildet ofte være påvirket også av disse tilstandene. Ved hjertesvikt er slapphet/kraftløshet og tungpust ved anstrengelse, og åndenød når man ligger flatt, vanlig. For øvrig er det stor grad av likhet mellom symptomer ved obstruktiv og sentral søvnapné: Oppvåkninger med tung pust, brystsmerte om natten, insomni, hypersomni (dagtidstretthet), konsentrasjonsvansker, morgenhodepine.

Gir «grunn pust» samme symptomer som ubehandlet obstruktiv søvnapné?

– Hvis du med «grunn pust» mener hypoventilasjon/ for svak pusting, er svaret stort sett ja (forstyrret søvn og nedsatt dagtids-fungering), men: Hypoventilasjon skyldes nokså mange forskjellige medisinske tilstander (for eksempel. sykelig overvekt, KOLS, nevromuskulær sykdom, medikamenter mm.) med sine typiske symptomer.

(Publisert 17/06/22 Utg. 1 2021 https://online.flippingbook.com/view/446143762/10/)