28. mai 2024

Narkolepsi også fra influensa

Det var ikke bare influensavaksinen som førte til narkolepsi – noen fikk også narkolepsi som følge av influensaen, uten at de var vaksinert. Men hvorfor, det vet forskerne fremdeles ikke.

Tekst og foto: Georg Mathisen

Portrettbilde av Knudsen.
Kina, som ikke vaksinerte mot svineinfluensa, hadde den samme narkolepsitoppen som Norge hadde i 2010, peker Stine Knudsen på.

Ennå sitter de med flere spørsmål enn svar. Forskerne prøver å finne ut mest mulig, men på det nordiske narkolepsimøtet var det mange foredragsholdere som måtte si omtrent det samme som professor Ilkka Julkunen ved Turku-universitetet i Finland:

– Vi vet ikke egentlig hva den sykdomsfremkallende mekanismen er.

Ikke bare vaksine

Julkunen som prater.
Det var et mindretall av de nye narkolepsipasientene som hadde hatt influensa, og mekanismen er fremdeles ukjent, sier Ilkka Julkunen.

Da de fremste nordiske forskerne på narkolepsi var samlet til møte, var hele den første dagen satt av til patogenese – altså læren om sykdomsdannelsen. Mange kunne presentere interessante funn, men ingen har klart å finne ut akkurat hvorfor noen får narkolepsi og hva som skjer i hjernen da.

Naturlig nok er det mye som handler om Pandemrix når narkolepsiforskerne samles. Men det var ikke bare de som ble vaksinert mot svineinfluensa, som ble rammet av narkolepsien. Også mange som faktisk fikk influensa, ble senere syke og fikk påvist narkolepsi.

– I Kina, som ikke vaksinerte, så vi for eksempel akkurat den samme toppen i narkolepsitilfeller i 2010, forteller Stine Knudsen. Forskningslederen på Nevsom fastslår at historien er litt mer komplisert enn det vi gjerne tror.

Dårlig nattesøvn

– Et av de uløste spørsmålene er natt- og dagsymptomene på narkolepsi, sier Knudsen, som sammenligner det med høna og egget. Hva kom først? Den som lider av insomni, får råd om ikke å sove om dagen, peker hun på, og trekker paralleller til narkolepsipasienter som ikke sover godt om natten.

– Hvorfor sover narkolepsi-pasienter ujevnt? Kan det som skjer om dagen, bare være et sekundærsymptom? spør hun.

Bevist influensa-sammenheng

Men tilbake til influensaen: – I Norge og Danmark er det noen få som har fått narkolepsi på grunn av selve influensaen. Det er ikke mange nok til at sammenhengen er bevist, men i Finland er det bevist en sammenheng, sier Stine Knudsen. Samtidig understreker hun at hvis influensa hadde vært like narkolepsi-utløsende som det Pandemrix-vaksinen var, så ville flere hatt narkolepsi.

(Publisert 12/08/22 Utg. 1 2017 https://online.flippingbook.com/view/12773/24/)