18. april 2024

Leger lærer søvn

De er nysgjerrige, tvilende og mangler litt kunnskap. Nesten like usikre som den søvnsyke selv, bare på et litt høyere nivå. Allmennlegene går på kurs for å lære mer om søvnsykdommer.

Tekst og foto: Georg Mathisen

Øyane som smiler mot kamera i et undervisningsrom.
Kvalitetssenterleder Nicolas Øyane har lært allmennleger mer om søvnsykdommer.

En by full av leger. Da norske allmennleger samlet seg til Allmennmedisinsk våruke i Tromsø, var det ikke funnet plass til mange kurs, men ett av dem handlet om søvn.

Travelt

– Hvor skal jeg henvise en pasient med søvnapné? Hvor er ventetiden kortest, og hvor mye koster det å gjøre det privat? Når blir det for mye piller? Spørsmålene er mange når legene som slett ikke er søvnspesialister, skal lære av dem som er det. Og mye av det de lurer på, er omtrent det samme som pasientene spør om.

– Jeg tror nok vi ofte har det litt travelt, sier Nicolas Øyane. Lederen på Senter for kvalitet i legekontor kurset allmennlegene sammen med søvnspesialist Bjørn Bjorvatn.

Samme symptom

Mange ganger har fastlegen nemlig lett for å behandle ut fra et symptom, uten å forvisse seg om hva symptomet egentlig betyr.

– Enten du har forsinket døgnrytme eller en regelrett insomni, så har du problemer med å sovne om kvelden. Men behandlingen er ulik, illustrerer Øyane. Han har tro på et slikt kurs med aktive spørrere og mye diskusjon mellom kolleger som en god måte å lære mer om søvn på. – Det er viktig å bruke mer tid på kvalitetsarbeidet på legekontoret, mener han.

Henger seg opp i diagnose

– Når pasienten forteller om problemer med søvn, er det et symptom. Pasienten kommer aldri med en ferdig diagnose. Da må vi som leger finne ut om det er en søvnsykdom eller om det er et symptom på noe underliggende, understreker han. Øyane bruker som eksempel en eldre mann som sover dårlig, er trøtt, går ned i vekt og har «vondt i foten». Det kan være en søvnsykdom, men det kan også være for eksempel blodpropp.

«Egen diagnose»

– Da må vi ta mange prøver og utrede bredt. Men det tror jeg er allmennlegens styrke, sier han. Utfordringen kommer når pasienten har stilt sin egen diagnose og forteller legen hva han eller hun lider av. Da er det lett å henge seg opp i den.

– Uansett om pasienten tror det er en bestemt diagnose, så kan det være noe annet. Det må vi finne ut, sier Nicolas Øyane.

(Publisert 11/08/22 Utg. 2 2017 https://online.flippingbook.com/view/324820/18/)